Logo
Välkommen till iLaro interaktiva läromedel!
Moderna och flexibla läromedel
Via vår läromedelsplatform iWebben erbjuder vi idag webbaserade och flexibla läromedel för gymnasieskolan. Samhällskunskap och Religion finns idag tillgängliga men fler ämnen är under utveckling. Läromedlen är mycket innehållsrika och anpassade till GY11. De kan även fungera som ett bra komplement och/eller hjälp för de med läs- och skrivsvårigheter.
Administrativ hjälp med Min sida
Via "Min sida" tillhandahäller vi ett webbaserat, administrativt system för att underlötta lärarens arbete och kommunikationen med elever. Läraren kan administrera elevgrupper, skapa frågedatabaser, självrättande tester, textbaserade uppgifter och loggböcker. Verktyget lämpar sig väl för distansstudier men kan lika gärna vara till stor hjälp inom vanlig undervisning.
Samhällsorientering för nyanlända
Vi erbjuder idag ett modernt, kvalitetsgranskat och beprövat läromedel för Samhällsorientering för nyanlända. Läromedlet är webbaserat och lämpar sig mycket bra för distansundervisning och självstudier. Genom ett bra och kostnadseffektivt utbildningskoncept, baserat på distansträffar, samt ett välutvecklat kontaktät kan vi idag även hjälpa er med utbildning för såväl små som stora språkgrupper.